FIRIN TASARIMI NEDİR


Fırın, ısıdan faydalanmak için kullanılan bir araçtır.Fırın kelimesi Anadolu'da bazı ağızlarda hurun olarak geçmektedir.

Genel olarak yemek pişirmekte kullanılırlar. Fırınların çeşitleri mevcuttur;
Bazıları, mikrodalga fırın, evlerde kullanılan fırınlar, demirleri, madeneri eritmekte yoğun ısılı fırınlar, kazanlar ve ekmek fırınları bunlara örnektir.
Fırınlar, ekmek yapılabilir, metal çeşitleri, madenler eritilebilir, camlar eritilik geri dönüşüm sağlanabilir.
Evlerdeki farklı yakıtlarla kullanılan, genelde ekmek vb. yiyecekleri pişirmek için kullanılan çeşitleri haricinde, 500 kilo ekmek sığabilecek nitelikte, hareketli tabanlı ekmek fabrikası fırınları da mevcuttur.

Madencilik sektöründe, çeşitli madenleri eritip çıkarmakta ve özellikle dökme demir yapmada kullanılmakta olan yüksek fırınlar 35m. yüksekliktedirler.
Kok kömürüyle ya da elektrik arkıyla çalışabilen çeşitleri mevcuttur.
Günümüz fırınları, full otomatik ısı denetimi yapan araçlar, nem koruyucuları ve hava filtreleriyle donatılır.
Odun kömürü yapmayı sağlayan, porselen ve tuğla üretiminde kullanılan fırınlarda mevcuttur.KÜTAHYA TAVŞANLI MERKEZ GÖLCÜK Fırın Tasarımı -   KÜTAHYA TAVŞANLI MERKEZ GÜMÜŞGÖLCÜK Fırın Tasarımı -